Serveis de Jardineria

 

Manteniment de jardins i zones verdes públiques i/o privades.

 

Ajustament de Personal

 
  • Neteja, manteniment i conservació de zones enjardinades
 
  • Construcció de zones enjardinades.
 
  • Instal·lacions de sistemes de rec.
 
  • Neteja de boscos i reforestacions
 
  • Podes i esporgues
 
  • Aplicacions i tractaments fitosanitaris