El Servei Ocupacional d’Inserció (SOI)

 

Servei social d’atenció de dia.

 

Servei per a persones majors de 18 anys amb discapacitat psíquica.

 

Persones amb un grau de discapacitat igual o superior al 33%.

 

La valoració de la discapacitat la fan els Equips de Valoració i Orientació dels Centre d’atenció a la discapacitat de la Generalitat.

 

Servei intermedi entre els servei de teràpia ocupacional i els centres especials de treball.

 

Objectiu millorar la seva qualitat de vida, inclusió laboral i social.

 

No se’ls fa contracte laboral ni perceben cap salari.

 
 

Funcions i activitats

 

L’activitat prelaboral:

 
  • Potenciar i conservar les capacitats laborals.
 
  • Integració a l’activitat laboral.
 
  • Activitats: manipulats, jardineria, manteniment, neteja, …
 

L’ajustament personal i social:

 
  • Activitats amb participació directa de l’usuari:
 
  • Amb l’objectiu de millorar la qualitat de vida, inclusió social, l’autonomia personal i social.
 
  • Activitats: esport, piscina, informàtica, comunicació, …
 

Orientació cap al servei de teràpia ocupacional quan les necessitats d’atenció de la persona usuària ho requereixi.

 

Servei a Palafrugell

 

Paratge de la Faneia, s/n. 17200. Palafrugell.

 

Tel. 972 30 56 29