Servei de Teràpia Ocupacional

 

Servei social d’atenció de dia.

 

Horari de 9h. a 17h.

 

Servei per a persones majors de 18 anys amb discapacitat psíquica.

 

Grau de discapacitat és igual o superior al 65%.

 

La valoració de la discapacitat la fan els Equips de Valoració i Orientació del Centre d’atenció al discapacitat de la Generalitat.

 

No tenen capacitat de treball per treballar en CET.

 

Facilita als usuaris teràpia ocupacional per a millorar la seva qualitat de vida i inclusió social.

 
 

Funcions i activitats

   

L’ocupació Terapèutica:

  • Activitats amb les que l’usuari assoleix un resultat material satisfactori.
  • Activitats que són motivadores, sempre que és possible.
  • Activitats: artesania, manipulats, costura, jardineria, …
 

L’ajustament Personal i social:

  • Amb l’objectiu de millorar la qualitat de vida, la inclusió social, l’autonomia personal i social.
  • Activitats amb participació directa de l’usuari.
  • Activitats: esport, piscina, comunicació, estimulació, comunitat, …
 

Servei a Palafrugell i a Sant Feliu de Guíxols

 

Actualment disposem de dos Serveis de Teràpia Ocupacional: un servei a Palafrugell i un servei a Sant Feliu de Guíxols.

 

Palafrugell

 

Paratge de la Faneia, s/n. 17200. Palafrugell.

 

Tel. 972 30 56 29

 

Sant Feliu de Guíxols

 

Carrer Nou del Garrofer, 90. 17220. Sant Feliu de Guíxols.

 

Tel. 972 82 07 86